У току је уручење решења за социјално осигурање пољопривредника

Уплата доприноса у три рате
Уплата доприноса у три рате
ИнфоАГРАР / 9.мај 2019. / Агро вести

Пореска управа Србије саопштила је да је у току уручење решења за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2019. годину, за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа. Уручење решења врши се сходно Закону о пореском поступку и пореској администрацији.

Напомиње се да се решење сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти, а на решењу је назначен датум предаје.

На основу члана 27. став 3. и члана 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање утврђена је месечна основица доприноса у износу од 23.921 динара и годишња у износу од 287.052 динара.

Стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање прописана је чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 26 одсто.Такође, стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање прописана је чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 10,3 одсто.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури број одобрења за плаћање.

Привремене тромесечне аконтације у 2020. години, почев од прве која доспева 15. фебруара 2020. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за 2020. годину, који је приказан у самом решењу.

Приликом уплата пореских обавеза за 2019. односно за 2020. годину, потребно је да порески обвезници поступају у складу са наведеним како би уплате биле исправно прокњижене, навела је Пореска управа.

Извор : ТАНЈУГ
 

Наша Златка