Сушење шљиве. Шта је важно знати ?

Време је за бербу (Фото: Раде Прелић)
Време је за бербу (Фото: Раде Прелић)
ИнфоАГРАР / 30.август 2019. / Реч струке

Процесу сушења претходе операције као што су берба, транспорт и непосредна припрема за сушење.Обављање наведених операција мора бити детаљно испрограмирано како би се процес сушења одвијао без застоја који могу узроковати губитак енергије и повећати трошкове сушења.
 
Време бербе је један од основних услова за квалитетно сушење шљиве.Шљива за друге намене као што су свежа потрошња резање или замрзавање бере се у ботаничкој зрелости док за сушење бере се у технолошкој зрелости. Постоји више начина како одредити право време бербе шљиве за сушење а најједноставније је визуелно. Технолошка зрелост плодова карактерише се уочљивом променом бојепокожице плода и појавом воштане превлаке. Боја плода постаје интензивно плава или другачија што је сортна одлика.Промена боје меснатог дела плода , јер од зеленкасте прелази у златно жуту. Видљиво је и знатно повећање крупноће плодова све до зрења.Сушење плодова шљиве је најпогодније када сува материја у плоду достигне вредност преко 20%, мада се у пракси због кратког времена за процес сушења почиње раније али не са нижом од 18%.Ове вредности се лако одређују апаратом РЕФРАКТОМЕТРОМ .
 
Сам процес бербе се може обављати на више начина . У већим засадима овај поступак обавља се механизовано са тресачима а на мањим површинама може се обавити ручно бербом или купљењем после трешења . Важно је знати да у било ком начину бербе механичка оштећења плодова треба свести на мимимум.Амбалажи и транспорту плодова треба посветити такодје посебну пажњу. Амбалажу , односно пластичне гајбе које се најчешће употребљавају, не треба препуњати да не би дошло до деформисања и гњечења плодова.Њихова запремина треба да буде око 15 килограма. Транспортна средства
треба прилагодити тако да се спречи утицај прашине и контаминације плодова од воћњака до сушаре.
 
Непосредна припрема плодова за сушење подразумева : прање, диповање , калибрација и слагање плодова на лесе.
 
Прање плодова има за циљ отклањање нечистоће ( прашина песак и сл.) поред тога се са површине отклањају у извесној мери микроорганизми који могу бити узрочници кварења . Циљ прања је и одстрањивање хемијских средстава заосталих на плодовима а која су коришћена у процесу заштите воћа. Код припреме мање количине плодова прање се може обављати ручно помоћу приручних ,најчешће пластичних посуда (тз.каде) у којима се налази вода.Код великих капацитета користе се уредјаји за прање који су у склопу осталих уредјаја за припрему .
 
Диповање представља поступак уклањања воштаног слоја са покожице који отежава испаравање воде из плода тако да се процес сушења продужава.Ова операција може се спровести потапањем плодова у раствор (0,5% НаОХ на температури од 90- 95 оЦ у трајању од 3- 5 секунди, чиме се постиже да се на покожици плодова створе врло фине поре што, уз отклањање воштане превлаке олакшава испаравање воде из плода.Сличан ефекат се добија ако се потапање плодова обави и у чистој кључалој води у трајању од 3- 10 секунди.
 
Калибрисање је веома важна мера припреме плодова, а представља врсту сортирања плодова по крупноћи . То је значајнозбог тога што само плодов иприближно исте крупноће на једној леси могу бити уједначено осушени . Ови уредјаји се налазе лоцирани у продужетку уредјаја за прање или диповање тако да је омогућен континуирани рад.Када су у питању мање количине плодова ,калибрација се може остварити импровизованим помагалима која могу бити у облику “сита“ са одговарајућим отворима којима се "просејавају" плодови.Упракси се плодови шливе најчешће сортирају у 3 величине од којих се најситнија не суши а остале две се користе за сушење.
 
Након калибрисања плодови се редјају у једном реду по лесама. То такодје може бити и машински што зависи од типа сушаре и капацитета, може и ручно ако је у питању сушара мањег капацитета.Значајно је напоменути да се на једној леси можгу налазити плодови једне калибраже.Време сушења траје од 30 – 36 сати .
 
Саветодавац: Андрија Радуловић, дипл. инж/ ПССС "Ужице"

Наша Златка