Правилно чувавање млека на пољопривредном газдинству

Са једне од фарми
Са једне од фарми
ИнфоАГРАР / 9.јун 2021. / Реч струке

Основни  циљ хлађења  млека је  спречавање развоја  микрооорганизама. Млеко  треба  у што  краћем  року охладити  на  температуру од  4  степена.Температуре испод  2  степена нису  препоручљиве, а  такође  неваља  да  млеко  смрзне јер  би  то  променило физичко-хемијске  особине млека и  умањило  његов  квалитет. Једном  постигнуту  температуру хлађења  је  потребно  државати током  чувања  млека  све до  откупа-преузимања откупљивача (млекаре).

Ако   се  млеко  чува  48 сати онда  се оно  омора  охладити на  температуру 4 степена. Брзина  хлађења  треба   да  буде   таква да се   жељена  температура  постигне   најкасније 2 сата после  муже. Код фармера се  редовно  јавља  још  један  проблем у  поступку  са млеком, а то  је  мешање  тек  помуженог  млека  са  охлађеним из  претходне   муже  а  које се  налази  у  лактофризу. Никако  се    несме директно мешати. Из  тог разлога је  потребно млеко  расхладити на  што  нижу  темпертатуру, најмање 10-12  степени и тек онда  га помешати  са  охлађеним  млеком. Поред  температуре  значајно  је да млеко  несме  бити  у контакту  са   контаминираним ваздухом остављено  у  стајама  или неким помоћним објектима   који  нису  адекватни .

Крајњи  резутат  је за кравље сирово млеко:
– има најмање 3,2% млечне масти,
– има најмање 3,0% протеина,
– има најмање 8,5% суве материје без масти,
– је густине 1,028–1,034 g/cm³ при температури од 20 ºC,
– је pH 6,5–6,7,
– има киселост 6,6–6,8º SH,
– има тачку мржњења која није виша од –0,515 ºC,
– је резултат алкохолне пробе са 72% етил алкохолом негативан;

Саветодавац: Небоша Ђурић, ПССС Ужице
 

Наша Златка