После муже обавезна је дезинфекција вимена

Са фарме у Кућанима на Муртеници
Са фарме у Кућанима на Муртеници
ИнфоАГРАР / 29.јул 2019. / Реч струке

Дезинфекција после муже треба да допринесе спречавању појаве маститиса. Сматра се да је ефекат дезинфицијенса на нивоу стада задовољавајући уколико се појава нових случајева инфекције вимена смањи више од 50%.
 
Дезинфекције вимена после муже врши се редовно после сваке муже на фармама великог и средњег капацитета, а на фармама малог капацитета се углавном врши са пропустима - нарочито када се мужа врши ужурбано због обављања сезонских послова у пољу, посебно када су у питању мешовита газдинства.
 
На фармама великог капацитета врши се потапање сиса у дезинфицијенс углавном на правилан начин, док се на фармама малог и средњег капацитета уочавају бројни пропусти који се огледају у томе да покривење сисе дезинфицијенсом није равномерно и не у обиму од најмање 2/3 дужине сиса.

После муже за дезинфекцију сиса углавном се примењују јодни препарати.Препарати се набављају у облику који се може одмах употребити или у концентрованом облику који подразумева припрему непосредно пре муже према упутству произвођача.У неким случајевима се упутство произвођача при припреми концентрације дезинфицијенса не поштује. Не користи се више дезинфицијенса после муже, као ни провера ефикасности дезинфекције уз замену дезинфицијенса.
 
Прање апликатора за дезинфицијенс после муже, као и прање прибора за припрему раствора дезинфицијенса за виме после муже врши се несистематски, са бројним пропустима на фармама малог капацитета, а нешто боље стање је на фармама средњег и великог капацитета, али такође са пропустима.
 
На фармама малог капацитета често се краве ометају лошим поступцима музача, виком,буком, другим кравама, а неретко присуством других животиња, углавном кучних љубимаца (паса и мачака).
 
Најчешћи пропусти се односе на нередовно потапање сисних чаша у дезинфицијенс између мужа,неконтролу похабаности сисних чаша и недоследну примену базних и киселих средстава у одржавању хигијене цевовода и система захлађење, чак и изостављање њихове примене у краћим или дужим временским периодима.
 
Саветодавац: Дејан Станковић, дипломирани инжењер/ ПССС "Ужице"

Наша Златка