Подстицај за развој сеоског туризма на Златибору

И до 400.000 подстицаја: Село Стубло (Фото: Хотел Пресидент)
И до 400.000 подстицаја: Село Стубло (Фото: Хотел Пресидент)
ИнфоАГРАР / 16.април 2019. / Сеоски туризам

"Златиборски еко аграр" је у оквиру подршке пољопривреди и руралном развоју на подручју општине Чајетина и ове године предвидео субвенције за сеоски туризам. Укупан буџет за ову меру износи два милиона динара, а максималан износ повраћаја по кориснику је 400 000 динара.

Право на подстицаје у области сеоског туризма имају категорисана сеоска туристичка домаћинства са територије општине Чајетина, која се налазе ван месних заједница Златибор и Чајетина. Субвенције могу остварити лица која имају пребивалиште на територији општине Чајетина дуже од три године.

-Поред инвестиција у основна средства сеоских туристичких домаћинстава, као што су набавка опреме, мера подржава и одређене маркетиншке активности, уколико се домаћинства рекламирају на одређеним сајтовима. Ту су израда промотивног материјала (брошура и каталога) сеоских туристичких домаћинстава. Наравно, ту су изградња и адаптација одређеног простора. Међутим, ако корисник поднесе рачун за изградњу или адаптацију, мора да приложи и остала пратећа документа као што су: употребна грађевинска дозвола, решење о одобрењу извођења радова и слично- каже  Миљко Радишић, стручни сарадник за сеоски туризам.

 Додаје да ове године додатних 10 посто подстицаја остварују домаћинства која су у прошлој години пословала рентабилно, односно да су имала попуњеност капацитета преко 60 посто, а као доказ за то морају приложити на увид попуњену књигу гостију. Први конкурсни рок траје од 1. до 30. априла, а пријаве се подносе у просторијама Златиборског еко аграра.

-Овом приликом позивам све потенцијалне кориснике субвенција да искористе то своје право, уколико су имали реализоване инвестиције. Прихватају се рачуни од 13. јула 2018. године. Један од битних услова јесте и да потенцијални корисник има регистривано пољопривредно газдинство у активном статусу. Без те потврде корисник не може остварити право на субвенцију- додаје Радишић.

Сличне мере подршке биле су заступљене и у прошлој години што је допринело повећању броја категорисаних домаћинстава на селу, за која се туристи све више интересују. У периоду од 2016. закључно са крајем 2018. године на територији општине Чајетина

Извор: zlatiborpress.rs/ Драгана Росић
 

Наша Златка