Како побољшати пирамидалну круну код воћа

Правилно орезивање услов за добар род (Фото: Здрава Србија)
Правилно орезивање услов за добар род (Фото: Здрава Србија)
ИнфоАГРАР / 27.март 2019. / Реч струке

Посађене једногодишње саднице се скраћују у рано пролеће на 110-120 цм. Уколико саднице на себи имају превремене гранчице, онда се оне проређују а остале се скраћују на три до пет пупољака и то обично на спољни пупољак . Када младари у пролеће достигну 10-15 цм , одсрањују се сви који избијају на деблу. Младари који су конкуренција водилици одстрањују се .Током јула месеца одабирају се два младара на растојању око 30 цм и оставе да расту, а остали се повијају. 

На почетку друге вегетације гране које су остављене за скелетне се скраћују за једну трећину, а водилица 30-40 цм изнад нивоа ових грана. Леторасти који загушују круну или се укрштају секу се до основе. На крају јула или почетком августа се на остављаној водилици опет изаберу два младара који су најбоље развијена и који се не поклапају са доњим младарима већ се пружају у међупростору доњих грана. Размак између ових грана треба да буде око 30 цм. Такође се изабере један усправни летораст за водилицу, а конкуренти одстране. На доњим скелетним гранама се одаберу два младара на удаљености 60 цм од продужнице или централне скелетне гране. 

На почетку треће вегетације прве две скелетне гране се скраћују да би се формирала друга серија секундарних грана. Такође се скраћују и леторасти остављени за следеће две примарне гране и леторасти остављени за секундарне гране на првим скелетним гранама.Продужница се скраћује на око 30 цм од врхова друге серије примарних грана. На трећој и четвртој примарној грани се остављају леторасти на 60 цм од продужнице са супротних страна тих грана. Растојање између тих летораста је 25-30 цм. На доње две примарне гране на размаку 60 цм од прве серије секундарних грана се остављају леторасти за другу серију секундарних грана. 

На почетку четврте вегетације уради се слично као на почетку треће. Само се крајем јула на продужници одабере још један летораст за последњу примарну грану на продужници. На осталим примарним гранама се остављају младари за нове секундарне гране, а на секундарним гранама младари на којима ће се формирати носиоци родности. 

На почетку пете вегетације водилица се скраћује до слабије развијене бочне гране. На горњим примарним гранама се формирају секундарне гране на исти начин као и на доњим. Број примарних грана треба да износи 5-6. У односу на продужетак дебла, доње гране заклапају угао око 45 степени а горње око 50 степени. 

Саветодавац: Небојша Брзаковић, дипл.инж./ ПССС "Ужице" 

Наша Златка