Држава помаже адаптацију објеката за сеоски туризам

Тичије поље (Фото: Раде Прелић)
Тичије поље (Фото: Раде Прелић)
ИнфоАГРАР / 12.September 2019. / Сеоски туризам

Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. години је тренутно актуелан.Подстицаји ће се додељивати у сектору руралног туризма и то за улагање у изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката, као и за набавку опреме све у циљу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству.
 
Акценат се ставља на аутентичне објекте, тако да се не може конкурисати за објекте који не одговарају опису ових објеката. Аутентичним објектима сматрају се објекти попут планинске куће, вајата, салаша, а тачан опис објеката за који се могу одобрити субвенције заинтересовани могу наћи у тексту Правилника за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима.

Предност на конкурсу,односно већи број поена, добијају особе женског пола, особе млађе од 40 година, као и она газдинства која се налазе у местима са отежаним условима рада, у ткз.маргиналним подручјима којима већина наших села и припада.

Важно је напоменути да објекти за које се користи овај подстицај морају бити категорисани у складу са законом који уређује туризам. Уколико се ради о изградњи односно адаптацији објеката, категоризација се мора остварити на крају инвестиције, а уколико је у питању опремање објеката они већморају бити категорисани у складу са поменутим Законом.

Инвестиција мора бити реализована у период од 1. маја текуће до 31. октобра 2020. године.Поступак остваривања права се састоји из неколико корака.Најпре је потребно поднети пријаву на Конкурс до 27.09.2019. године. По завршетку инвестиције Управи за аграрна плаћања подноси се потребна документација, а подоношењу позитивног решења се  потписује и уговор са Управом за аграрна плаћања. Поступак је малодругачији и комплекснији у односу на остале подстицаје и захтева педантност и посвећеност. Такође, документација коју је потребно прикупити и која је саставни део подношења захтева је обимнија.Међутим, с обзиром да су износи подстицаја чак до 3.000.000 динара вреди се потрудити.

Целокупан текст Правилника и Конкурса заинтересовани могу наћи на сајту Управе за аграрна плаћања или на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и на тај начин се детаљније информисати о условима, остваривању права,као и обавезама које се преузимају уколико се средства одобре.
 

Саветодавац: Небојша Брзаковић/ПССС Ужице

Наша Златка