Анализа земљишта важна за пољопривредну производњу

Дубина узорковања земљишта зависи од културе (Фото: Илустрација)
Дубина узорковања земљишта зависи од културе (Фото: Илустрација)
ИнфоАГРАР / 9.јануар 2020. / Реч струке

Узимање узорака земљишта са парцеле планираних за производњу гајених биљака, једна је од значајнијих мера у правилној примени ђубрива, односно у систему контроле плодности земљишта и употребе ђубрива.

Како је узет узорак земљишта зависи и резултат анализе те и мере које ће се предложити.
Осим садржаја биљкама доступних облика хранива, за одређивање плодности земљишта веома су битне хемијске карактеристике као што су:
- Реакција земљишног раствора,
- Садржај CaCO3,
- Садржај хумуса
- Садржај адсорбованих катјона итд.

Узорци земљишта могу бити појединачни ако се узимају с једног места на парцели и просечни, којим се састоје од више појединачних узорака (20-25), Увек је за препоруку узимати просечне узорке .

Површина са које се узима један просечан узорак је најчешће 0,5, 1,0, 2,0 ха. Узимање више
појединачних узорака (преко 30) за један просечан узорак доприноси тачности резултата. Већа тачност у анализи земљишта се може постићи узимањем већег броја просечних узорака са задате површине. Што је земљиште хетерогеније треба узети три и више просечних узорака.

Места са којих се узимају појединачни узорци треба да буду равномерном распоређени по целој површини парцеле. Распоред места са којих се узимају појединачни узорци могу да буду по дијагоналама парцеле или по цик-цак линијама.

Код дијагоналног узимања узорака остају велике површине између дијагонала са којих се не
узимају појединачни узорци те је с тога бољи систем цик-цак појединачних узорака.

Такође је битно и време када се узимају узорци земљишта у суштини, узорци за анализу се узимају у време када се жели сазнати хранидбени потенцијал земљишта. Битно је да се узорци узимају у исто доба године због тога што је ниво хранива различит у различито време током године.

Узорци земљишта узети у време врло сувог или врло влажног периода дају погрешан резултат. Дубина узорковања зависи од дубине обраде земљишта, културе које се производе те мобилности јона у земљишту.

Узимање узорака са неједнаких дубина има за последицу немогућности поређења резултата
између парцела као и на истој парцели при узастопном одређивању. Како се узорцима земљишта у систему контроле плодности одређују концентрације хранљивих елемената ради рационалне примене ђубрива, важно је знати мобилност појединих јона у профилу земљишта. Покретљивост појединих јона у земљишту је различит и може се пратити помоћи лизиметара.

Дубина узорковања земљишта зависи од културе:
- За ратарске културе 0-30цм
- За повртарске културе 0-20цм и 0-30цм
- За ливаде, пашњаке 0-10цм и 10-20цм
- За воћњаке и винограде 0-30цм и 30-60цм.

Саветодавац: Љубодраг Пантелић, дипл.инж. / ПССС Ужице

Наша Златка