Импресум

               Живот села у Западној Србији

      ___________________________________

„Инфо АГРАР“ пр

Нова Варош

ПИБ: 111184668;  

МБ:  65246520;  

ЖР:250-4150000795780-35

* * *

Оснивач и главни и одговорни уредник :

 Жељко Дулановић

Е-маил: infoagrar.srbija@gmail.com

* * *

Портал www.infoagrar.rs уписан је у Регистар медија

под регистарским бројем IN000765